Motivation

Kursus i at genskabe motivation for dit (skole)arbejde


"Dovne slambert - tag dig dog sammen!"

"Der skal andre boller på suppen, hvis du skal gøre dig håb om at bestå eksamen!"

Og du vil faktisk gerne - begge dele - men hvordan gør du lige det?


Fokus for dette kursus er - at du ikke er doven, men skal genfinde lysten til at modtage - fx. undervisning.

Du skal at genskabe din motivtion - så du kan nå de mål, du lærer at sætte dig.


I følge wikipedia er motivation de psykiske processer, afledt af indre behov eller organiske motiver, eller af de ydre incitamenter og strukturer, der driver, aktiverer eller motiverer handlinger.

Motivationen er drivkraften bag handlingerne - en drivkraft, der sikrer at målene nås. (https://da.wikipedia.org/wiki/Motivation)


For at kunne motivere sig, fordrer det, at man bliver bevidst om, hvilket motiv man har til overhovedet at gøre noget andet. At finde dit motiv giver dig en GRUND til at gøre noget. Og så går opdagelsesrejsen i gang!