Alaya Livsmestring

Alaya Kurser i livsmestring for ungeDe uddannelsesmæssige forventninger, der ligger til nutidens unge, sammenholdt med det senmoderne ungdomsliv, bevirker at det for mange er vanskeligt at håndtere skolearbejde og skoleliv - samtidig med at fritidsarbejde, sportsaktiviteter, kærester mv. skal passes.

 

Som studievejleder har jeg set unge reagere på det stigende pres på forskellig måde, bl.a. med stresssymptomer, præstationsangst og manglende motivation.

 

Med basis i en lang række kurser, og med udgangspunkt i de erfaringer jeg selv har gjort mig i vejledningen, har jeg udviklet målrettede hjælp til selvhjælps-kurser hvor du både opnår indsigt i din egen situation og får målrettede værktøjer, du kan bruge til at mestre dit liv.

 

Med dig fra kurset får du en ”værktøjskasse” med øvelser til her-og-nu overlevelse, til strukturering og refleksion af dit ungdomsliv - og til dit videre arbejde med at forebygge belastningssituationer i fremtiden.

 

Jeg tilbyder kursus i (klik på knap)  


Jeg er vejleder - ikke psykolog. Kursus er derfor kursus – ikke behandlingsforløb.

Hvis du er så belastet at du har brug for psykologfaglig ekspertise, tilskyndes du til at søge det.


Vi har to kursustyper:


Kursustype A

Hands-on hjælp til selvhjælp på små hold: max 10 personer.


Hver kursusrække er et samlet undervisningsforløb, hvor den enkelte deltager opnår afklarende indsigt i sig selv og sin situation og får redskaber  - en "værkstøjskasse" med øvelser til her-og-nu overlevelse, strukturering og refleksion - og til det videre arbejde med at håndtere belastningssituationer.

Som udgangspunkt er hver kursusrække 12 letioner á 45 min - f.eks. fordelt således:


- 1 eftermiddag/ugen i 5 uger kl. 16.00-18.15, inkl. let eftermiddagsforplejning

- 2 lørdage – f.eks. kl. 10-15, inkl. let forplejning

- 1 weekend (lørdag/søndag) – 2 x kl. 10-15 inkl. let forplejning
Kursustype B

Deltagerinddragende undervisning for hele klasser eller større grupper.


Dette kursus er af mere generel karakter og tager udgangspunkt i deltagernes hele hverdag. Fokus ligger på italesættelse og aftabuisering af unges ufordringer, giver tips og tricks og reflektionsværktøjer til at håndtere skolegang, fritidarbejde og ungodomsliv - samtidig!. 


For at læse mere om indholdet i de enkelte kurser: Klik på knapperne ovenfor